എന്തേ പിണക്കം?


Photo: aneezone May 07

തനിച്ചുറങ്ങിയില്ലെ അനുരാഗപ്പൂമരത്തില്‍ നിങ്ങള്‍,
ഒരുമിച്ചു പകലേറേ കുറുകിപ്പറന്നില്ലെയന്ന്
മൌനമായ് മാറിയിരിപ്പതെന്തേ ഓരത്ത്...

നിലാവിന്റെ തൂവല്‍ തൊടുന്ന പോലേ...


Photo: aneezone June 07

നിലാവിന്റെ തൂവല്‍ തൊടുന്ന പോലേ
നിശാപുഷ്പം രാവില്‍ വിരിഞ്ഞ പോലേ
പ്രണയാര്‍ദ്രമാം നിന്റെ മിഴിവന്നു ഹൃദയത്തില്‍
ഒരു മാത്ര മിന്നി മറഞ്ഞു പോയീ
ഒരു വാക്കു ചൊല്ലിക്കടന്നുപോയീ

രചന: ഷിബു ചക്രവര്‍ത്തി.
ചിത്രം: മൂന്നാമതൊരാള്‍

Wings of Fire


Photo: aneezone Jan 08

അടങ്ങാത്ത ജ്വാലയില്‍ പുളയുമ്പോഴും ഞാന്‍
കാണുന്നു നിന്‍ മനം ഒളിക്കുന്നൂ നിഴലില്‍.
വിരഹാഗ്നിയിലെരിയാന്‍ ശക്തിയില്ലെനിക്കിനിയും...